Kattförsäkringar med ersättning för TR/FORL

Vi har gått igenom Sveriges största kattförsäkringar för att ta reda på vilka som ger bäst stöd för TR/FORL. Vi tar även andra villkor och pris i beaktning.

Kattförsäkringen med bäst täckning för TR/FORL är: Lassie.
FörsäkringsbolagErsättning för TR/FORL
LassieJa, efter en väntetid på 12 månader.
ManyPetsJa, i Standard och Premium.
ICA FörsäkringJa, om katten har varit försäkrad sedan före två års ålder.
IfJa, efter en väntetid på 12 månader.
SvelandJa, i alla försäkringar förutom olycksfallsförsäkringen.
SvedeaJa, om katten har varit försäkrad sedan före två års ålder.
FolksamNja, i paktet Stor och med tillägget TR(FORL).
AgriaNja, som tillägg.
DinaNja, som tillägg.
ModernaNej.
Notera att villkoren i dess helhet går att läsa på respektive försäkringsbolags hemsida, ovanstående är endast en sammanfattning av villkoren.

Topplista – Kattförsäkringar med ersättning för FORL

  1. Lassie
  2. ManyPets
  3. ICA Försäkring
  4. If
  5. Sveland
  6. Svedea
  7. Folksam
  8. Agria
  9. Dina
  10. Moderna

TR/FORL

TR eller FORL som det också kallas är en vanlig tandsjukdom hos katter. TR/FORL visar sig på så sätt att kattens emalj skadas, vilket i sin tur leder till att tanden bryts av vid tandköttet. Detta leder till en stor smärta hos katten som har sjukdomen, och att kattförsäkringen täcker TR/FORL är därför såklart en stor fördel.

Så täcker försäkringsbolagen TR/FORL

Nedan kommer vi att för dig som är intresserad gå igenom mer ingående hur varje försäkringsbolag hanterar fall som rör TR/FORL, istället för att bara sammanfatta vad som gäller i en tabell. Vi börjar med försäkringsbolaget som vi tycker ersätter tandsjukdomen bäst, och avslutar med försäkringsbolaget som vi anser sköter det sämst.

Lassie

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: Nej
Övriga begränsningar: Gäller efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.

Ja, TR (FORL) ersätts i upp till veterinärvårdsersättningen i alla våra försäkringspaket. Vi vill dock uppmärksamma dig om att för TR (FORL som är konstaterad via röntgen, gäller försäkringen efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.

Lassie

ManyPets

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: Nej
Övriga begränsningar: Gäller endast i Standard och Premium.

I Premium och Standard ingår ersättning för tandvård vid både olycksfall och tandsjukdom (inkl. TR/FORL). Ersättning upp till veterinärvårdsbeloppet. Gäller ej förebyggande behandling eller tandsjukdomar orsakade av dålig munhälsa.

ManyPets

ICA Försäkring

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 12 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller om katten varit försäkrad hos ICA sedan före två års ålder.

Om din katt drabbas av tandsjukdomen TR kan du få ersättning med upp till 12 000 kr per försäkringsår om din katt varit försäkrad sedan före två års ålder hos oss.

ICA Försäkring

If

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: Nej
Övriga begränsningar: Gäller om katten varit försäkrad hos If sedan ett år tillbaka.

Om du har haft din katt försäkrad hos oss i ett år ersätter vi kostnader för behandling av TR, upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen.

If

Sveland

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 6 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller inte dig som endast tecknat olycksfallsförsäkringen.

Sveland Djurförsäkringar kan lämna ersättning för TR/FORL. Det gäller alla våra kattförsäkringar förutom Sveland Katt Olycksfall. Ersättning vid tandsjukdomen TR (även kallad FORL) betalas ut med högst 6 000 kr per försäkringsår.

Sveland

Svedea

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 12 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller om katten varit försäkrad hos Svedea sedan före två års ålder.

Det kan vara bra att känna till att alla försäkringsbolag inte ersätter kostnader för TR (FORL). Hos Svedea får du dock ersättning med upp till 12 000 kr per år, under förutsättning att katten har varit oavbrutet försäkrad hos oss sedan före två års ålder.

Svedea

Folksam

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 10 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller endast i Stor med tillägget TR(FORL).

Försäkringen täcker tandsjukdomen TR(FORL) om du har valt Kattförsäkring Stor och tillägget TR(FORL). Då täcks kostnader upp till 10 000 kronor per försäkringsår från veterinärvårdsbeloppet.

Folksam

Agria

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 8 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller endast med tillägget Agria Tandresorption och katter som inte tidigare drabbats.

Med en tilläggsförsäkring för TR (FORL) kan du få ersättning för behandlingar upp till 8 000 kronor per år. Försäkringen har en karens på 20 dagar. Försäkringen gäller alla katter som inte tidigare varit drabbade av tandsjukdomen.

Agria

Dina

Täcker försäkringen TR/FORL: Ja
Specifik begränsning i maxersättning: 20 000 kr
Övriga begränsningar: Gäller endast med tillägget Tandvårdsförsäkring.

Tandvårdsförsäkringen betalar ersättning för tandproblem till följd av sjukdom eller olycksfall med maximalt 20 000 kr per år.

Dina

Moderna

Täcker försäkringen TR/FORL: Nej
Specifik begränsning i maxersättning: Nej
Övriga begränsningar: Nej

Tandsjukdomar som till exempel FORL (autoimmun nedbrytning av tandemaljen hos katt), karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

Moderna

Vanliga frågor om TR/FORL

Nedan följer vanliga frågor som vi fått ta emot genom kontaktformuläret om kattförsäkringar och dess ersättning för TR/FORL samt vårt svar på frågorna.

Vilka kattförsäkringar ersätter TR eller FORL?

Vad kostar det att operera TR eller FORL?

Vilka är symtomen på TR eller FORL?